สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดเศษซากเป็นเครื่องแรกในประเทศจีน