สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมาจากหินบดที่เรียกว่าอะไร