สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ระบบกำจัดฝุ่นสำหรับไม้ขนาดเล็ก