สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คั้นมือถือให้เช่าเนเธอร์แลนด์