สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ความจุหน้าจอพื้นฐานสำหรับแคลไซต์