สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขั้นตอนการซื้อแร่โครเมียม