สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สีดำและสีฉูดฉาดบ่าวาล์วหินเจียร