สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เซลล์ลอยในห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูง