สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประเทศผู้ผลิตตะกั่วรายใหญ่ที่สุดของโลก