สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การเปลี่ยนองค์ประกอบความร้อนของ