สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหมืองหินสีดำเพื่อขายธุรกิจอินเดีย