สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขนาดของตลาดสำหรับเครื่องบดแบบเคลื่อนที่ในอินเดีย