สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

จำนวนตันต่อลูกบาศก์เมตรของคั้นวิ่ง