สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ความหมายของอาคารและอุปกรณ์ก่อสร้าง