สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คอปเปอร์ซัลเฟตเครื่องจักรในโรงงาน