สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คู่มือการฝึกอบรมการแปรรูปแร่เหล็ก