สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ลำเลียงหินปูนโอเวอร์แลนด์