สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตะแกรงร่อนสำหรับเตาเผาปูนซีเมนต์