สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เปรูค่าใช้จ่ายในการทำเหมืองแร่ทองแดง