สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แร่อลูมิเนียมขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางบด