สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สปริงสั่นสะเทือนในแอฟริกาใต้