สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การใช้งานของเครื่องบดแร่เหล็ก