สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานไบโอดีเซลเพื่อขายอะไหล่