สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ปาร์กเกอร์บดกรามแผ่นข้อมูล