สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไฟล์หลักการทำงานของโรงโม่แป้ง