สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คู่มือชิ้นส่วนเครื่องจักร