สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดโรงสีบอลสกาล่าห้องปฏิบัติการ