สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระบวนการทำประโยชน์ของแร่เหล็ก