สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานผสมคอนกรีตขนาดเล็กให้เช่า