สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อลูมิเนียมวานาเดียมรุ่นยุโรปของเครื่องหยาบ