สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บริษัทบดโครเมี่ยมในแอฟริกาใต้