สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดสีขั้นตอนการเริ่มต้นขึ้น