สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ระบบเจ็ทมิลล์ระบบปิดอากาศสำหรับผงโลหะ