สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การกู้คืนโครเมี่ยมจากตะกรัน