สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สามารถใช้เครื่องบดซีเมนต์เรย์มอนด์กับแบไรท์