สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กรามบดในห้องปฏิบัติการขนาดเล็กที่ใช้