สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดแบบอิเล็กทรอนิกส์ราคาถูก