สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อินเดียแตกต่างแบบวงกลมสั่นสะเทือน