สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

พันธะที่อุณหภูมิสูงโดยโรงงานม้วน