สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาของเครื่องบดแบบไหลหินราคาเท่าไหร่