สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ใช้โรงงานปูนซีเมนต์เพื่อขาย