สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประเภทของการบดที่ใช้ในโรงงานปูนซีเมนต์