สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สายการผลิตวัสดุก่อสร้างหินทราย