สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีลูกสำหรับสีสำหรับห้องปฏิบัติการ