สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หนิงน้ำอุตสาหกรรมและอุปกรณ์น้ำเสีย