สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ใกล้หมู่บ้านภูคำ