สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์บดเหมืองแร่ทองคำและเครื่องซักผ้าคั่น