สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การลอยอยู่ในระดับกลางหนาแน่นของแร่ที่ไม่ใช่โลหะ