สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การคำนวณของโรงสีลูกกลิ้งแนวตั้ง