สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตะกรันเคาน์เตอร์บดตะกรันโต้